Der keltische Ringwall "Hunnenring" von Otzenhausen


Inleiding

Met de populaire naam „Hunnenring“ wordt één van de machtigste versterkingswerken van de Keltische beschaving beschreven. Bij de oude benaming „Hunnenring“ denkt men aan het bestaan van Hunnen ter plaatse. Het is echter bewezen dat deze interpretatie niet klopt. De bevestigingsconstructie is aan de rand van de Hunsrück gelegen, op de 695 meter hoge “Dollberg” nabij Otzenhausen. Wat de functie betreft zijn er uiteenlopende interpretaties: een burcht om in te vluchten of een Oppidum ( stadgelijke nederzetting ) of een centrum van heerschappij en macht bijvoorbeeld een adelsregering. Topografisch bekeken ligt de “Hunnenring” aan de zuidelijke rand van het gebied van de Keltische Treverer-stam.
Alhoewel de constructie reeds in de 5e tot 4e eeuw vóór Christus ( einde Hallstatt-cultuur ) werd opgericht, als bescherming tegen de Germanen, beleeft deze haar bloeitijd in de 2e en 1e eeuw vóór Christus ( La Tène-cultuur ). Tot nu toe is het onopgehelderd gebleven waarom de nederzetting in de 1e eeuw vóór Christus verlaten werd.


De bouwvorm is driehoekig. Deze is ingedeeld in een hoofdburcht en een voorburcht. De afmeting in oost-west richting bedraagt 460 meter en in noord-zuid richting 647 meter. De totale oppervlakte is 18,5 hectare waardoor de “Hunnenring” één van de grootste Keltische bouwwerken is. De lengte van de stenen wallen bedraagt 2500 meter en bevat ongeveer 240.000 kubieke meter stenen wat overeenkomt met de inhoud van ongeveer 9000 spoorwegwaggons. De dimensies van de versterking zijn tegenwoordig voor de bezoekers nog altijd heel indrukwekkend...
Tien wegwijzers leiden in een rondweg naar alle belangrijke plaatsen van de nederzetting. De afstand is ongeveer 4 kilometer en deels sterk stijgend zodat passend schoeisel aan te bevelen is.